Boek: Cosmic Woman

De titel gaat niet alleen over mij, maar over wat we als mens op het punt staan te worden: kosmisch, multidimensionaal. Het is een groot mysterie dat in ons aan het licht komt. Cosmic Woman is een stille getuigenis van een ongelooflijke bewustzijnstransformatie die wereldwijd gaande is.

In het boek deel ik hoe mijn proces naar een kosmisch bewustzijn is verlopen. Dat is het volgende bewustzijnsniveau van de mensheid. Het is de wetenschap dat er slechts één Universele Geest is en dat alles daarin met elkaar is verbonden. Dit perspectief verandert alles.

‘Het is nogal een verschil te denken dat alles in jou en de wereld om je heen is afgescheiden van elkaar. Of te beseffen dat alles met elkaar is verbonden, en elkaar ook nog eens wederzijds beïnvloedt en versterkt. Je gaat dan beseffen dat de wereld om je heen je laat ervaren wat je van binnen gelooft. Geen wonder dat veel mensen op dit moment de weg kwijt zijn. Ons is al die tijd verteld waar we in moeten geloven, wat niet strookt met onze innerlijke waarheid.’

- Uit Maanfase 1

13 Grootmoeders

In Cosmic Woman beschrijf ik hoe ik als journalist ontdekte dat in de wereld niets is wat het lijkt. Dit heeft zowel mijn overtuigingen als perspectief veranderd, en dus ook hoe ik mijn realiteit ervaar. In antwoord op mijn verlangens meer te begrijpen over mijn sterrenafkomst en mijn taak op Aarde, krijg ik in 2011 telepathisch contact met een groepsenergie die zich de 13 Kosmische Grootmoeders noemt. Tot die tijd wist ik niet van hun bestaan af en waarom er contact met mij werd gezocht. Volgens een eeuwenoude Hopi-profetie is het zo dat: ‘Wanneer de Grootmoeders spreken, de Aarde zal helen.’ De grootmoeders zoeken boodschappers die kunnen zijn als een ‘hollow bone’ om hun leringen te ontvangen en uit te dragen.

13 Maanfasen

De Grootmoeders noemen mij een Verhalenverteller, net als de zesde Grootmoeder, en in januari 2012 inspireren ze mij te starten met een boek dat zou verlopen volgens de 13 Maanfasen. De maan reist in ongeveer 28 dagen rond de Aarde, dus er zijn meestal dertien en niet twaalf volle manen per jaar. Dat geeft al aan dat onze huidige kalender, en dus ook onze tijdsbeleving, niet in harmonie is met de natuur. Wij gaan standaard uit van twaalf maanden. Het versterkt onze lineaire tijdsbeleving en de overtuiging dat niets met elkaar verbonden is. Je zou het een voedingsbodem kunnen noemen voor de machtsgreep van het ego, dat zich richt op de materiële werkelijkheid. Het verstand is heer en meester en het gevoel een tweederangsburger. Hierdoor zijn we 'kapot'.

Inwijdingsproeven

Al snel begreep ik dat het boek Cosmic Woman het eerste deel is van een reeks, waarin ik gefaseerd mijn reis naar een kosmisch bewustzijn omschrijf. Hoewel iedere reis uniek is, ligt er een bepaalde orde en harmonie aan ten grondslag en dienen we allemaal bij het begin te beginnen. Ik leerde al snel dat het dus niet zozeer ging om de boodschappers ('de 13 Grootmoeders') maar hun leringen. Wilde ik namelijk kunnen samensmelten met mijn multidimensionaliteit, diende ik eerst een gelukkig 'huwelijk' tussen mijn mannelijke- en vrouwelijke aspect (dus het gevoel en het verstand) te realiseren. Zo kreeg ik in het dagelijks leven allerlei 'inwijdingsproeven', zoals het leren van geduld, vergeving, acceptatie, overgave, dankbaarheid, gevoeligheid, etc. om mijn wil te sterken, te leren werken met energie (dus de Universele Wetten), te vertrouwen in Spirit en mentaal en emotioneel in balans te komen.

Het is onze ticket naar de sterren!

De Grootmoeders reikten allerlei 'Vrouwenmedicijnen'  aan om beter met deze proeven om te gaan, zoals Stilte om te leren luisteren naar mijn Innerlijke Stem. Ander belangrijk 'medicijn'  was te leren denken in 'energie'. Want wat gebeurt er als je luistert naar de Stilte? Als je je actieve denken tot zwijgen brengt, vermindert het aantal elektromagnetische signalen rondom je energieveld. Het krachtveld van je hart neemt toe, lijnt zich uit met je verstand en zo ontsluit zich jouw ware wezen wat zoveel meer is dan de som van beide delen. Het heeft te maken met het verwezenlijken van je Hogere Zelf, jouw lichtlichaam, je kracht als medeschepper met de Bron. Het is onze ticket naar de sterren! Psychische vermogens ontwaken, onze creatiekracht neemt toe, we krijgen toegang tot Universele Kennis en we ontdekken dat in ieder van ons een schat ligt, een talent, gekoppeld aan onze bestemming. Wat bijdraagt aan een nieuwe wereld in balans.

Praktisch boek

Iedere Grootmoeder staat voor een kosmische kracht, verbonden aan de maan, waarop wij ons met ons bewustzijn kunnen afstemmen. In feite staan ze symbool voor alle 13 aspecten van de vrouwelijke energie. Creatiekrachten die echt werken! Daarom is Cosmic Woman ook een praktisch handboek, met aan het einde van ieder hoofdstuk een samenvatting, inspiratie voor nieuwe mindsets, oefeningen voor het ontwikkelen van je eigen kosmische bewustzijn en het leren werken met energie. Iedereen die deze intensieve Weg bewandelt krijgt daarbij veel hulp vanuit de ‘ongeziene’ wereld. Aan de transformatie van de mensheid ligt een ‘Goddelijk Plan’ ten grondslag en vanachter de sluier staan allerlei meesters klaar om hulp te bieden bij onze inwijding richting

‘Cosmic Man & Woman’.

Bestellen

Als je het boek nu al bestelt, help je mij Cosmic Woman in eigen beheer uit te geven. Bedankt!

Crowdfunding

Cosmic Woman gaat ook over jou! Bedankt dat je mij helpt deze waardevolle kennis te delen en te verspreiden.